Servisni centar

Koliko nam je važna kvaliteta u proizvodnji, toliko nam je važno i odgovorno ophođenje s tvojom opremom kod nas.

Profesionalni servis je nevjerojatno važan. Osim toga, osobni kontakt s tobom proširuje naše znanje, što nam pomaže da kontinuirano poboljšavamo naše proizvode. Tako se zatvara krug kvalitete između tebe i nas.

Održavanje

Redovito održavanje tvoje letjelice neizostavno je za siguran let. Paušalno preporučamo provjeru nakon 24 mjeseca ili 150 letova, a kod Acro krila ili inače vrlo zahtjevnih krila i ranije.

Prvo se pritom provjerava platno odnosno njegova zrakopropusnost. Pomoću porozimetra određena se količina zraka propušta kroz krilo. Potrebno vrijeme je mjerna veličina koja daje obavijest o stanju tvojeg paraglajdera.

Nadalje, pomoću uređaja za mjerenje paranja tkanine provjeravamo otpornost tkanine na paranje. Padobran može različito starjeti; zrakopropusnost i otpornost na paranje mogu se različito razvijati i međusobno razlikovati, zbog čega su oba mjerenja esencijalna za procjenu tvojeg paraglajdera.

Nakon toga provjeravamo konopce vizualno i prstima zbog mogućih oštećenja. Ako ne utvrdimo nepravilnosti, odabrane konopce podvrgavamo testu otpornosti na trganje.

Osim toga mjerimo točnost duljina svih konopaca te podvrgavamo provjeri i nosivi pojas (gurt). Tako spajamo ljudsku tankoćutnost i kompjuterski poduprtu mjernu tehniku.

http://www.krilo.org/Check_krila_2013.pdf