Kontakt

KRILO d.o.o.
Ilovac 29
OIB: 49595634858
HR-47000 Karlovac
Hrvatska / Croatia

Broj računa:
2402006-1100542359
SWIFT CODE:
ESBCHR22

IBAN broj:
HR8524020061100542359
Devizni račun tvrtke:
70010000-2465043

Lokacija